Hiacc homepage
Domoticasystemen Contatto

Contatto productinformatie en programmering

Ruime functionaliteit

Contatto is het gebouwbeheersysteem dat een antwoordt biedt aan de strengste behoeften van de hedendaagse bouwheer. Het werd ontwikkeld voor industriële omgevingen, waardoor bedrijfszekerheid en degelijkheid prioritair zijn. Contatto richt zich naar de professionele electro-installateur / technisch integrator en biedt een modern en betaalbaar installatiemiddel aan om elk totaalconcept vorm te geven.

Door de volledig modulaire opbouw , de onbegrensde flexibiliteit en de grote uitbreidbaarheid evolueert Contatto feilloos mee met ieder budget en elke behoefte. Het revolutionair besturingssysteem beheert, controleert, stuurt, coördineert of linkt onder meer volgende technieken:

 1. geschakelde verbruikers
 2. dimmers
 3. sferen / scenario's
 4. verwarming
 1. rolluiken
 2. camerabewaking
 3. videofonie / toegangscontrole
 4. telefonie
 1. multi-room audio
 2. audio / video
 3. weerstation
 4. schakelklokken / tijdsregistratie

Het meten van waarden en niveaus

Naast de klassieke bedieningen zoals manuele drukknoppen, afstandsbediening, bewegingsdetector, fotocel, GSM of andere inputsensoren, kunnen ook fysische grootheden zoals lichtintensiteit en temperatuur via de ingebouwde analoge verwerking behandeld worden. Bovendien beschikt het systeem over meer dan 250 timers en meer dan 1.000 ingebouwde tijdschakelingen.

Touchscreens

De visualisatie en de bedieningen kunnen gebeuren via één of meerdere grafische aanraakschermen die op een centrale plaats in de muur worden ingebouwd en rechtstreeks op de Contatto-controler worden aangesloten via LAN of MODBUS TCPIP.

De grotere modellen gaande van 8 inch tot 15" beschikken over TFT-schermen voorzien van 32.000 kleuren. Ze laten ook bedieningen toe via op maat gemaakte plattegronden.

Webserver met ingebouwde webmodule van de MCP4

Er zijn twee tendensen bij de technische uitrusting van hedendaagse woningen en gebouwen. Om het comfort, de veiligheid en de energiezuinigheid te bevorderen, worden steeds meer intelligente sturingen toegepast. Ook het voorzien van een aangepast PC-netwerk staat bij de moderne bouwheer bovenaan het verlanglijstje. Logisch dus dat de behoefte ontstaat om deze twee moderne technologieën aan elkaar te koppelen.

De woning kan op een veilige manier grafisch bestuurd en gecontroleerd worden via een standaard webbrowser. Zowel via het lokaal PC-netwerk als het internet. Ook draadloze communicatie is mogelijk met een mobiel toestel.

De Contatto-bus

De Contatto-bus is één van de belangrijke onderdelen van het systeem. De bus uitermate storingsimmuun en vormt het fundament van de performantie en stabiliteit.

Foutloze datacommunicatie over lange afstand vereist immuniteit ten aanzien van elektrische ruis of vervuiling op de datalijn. Seriële datacommunicatie tussen zender en ontvanger kan op twee manieren plaatsvinden. Via 1 of via 2 geleiders. In het eerste geval zal de storingsimmuniteit zeer laag zijn, en dit vooral bij langere afstanden.

Contatto maakt gebruik van een drager met 2 geleiders. Deze merkwaardige techniek wordt ‘gebalanceerde of differentiële data-transmissie’ genoemd. In dit geval is de signaalspanning op de eerste drager steeds gelijk aan de signaalspanning op de tweede drager, maar met omgekeerde polariteit. Het stoorsignaal zal in common mode worden doorgestuurd. Dit wil zeggen dat de stoorpuls met dezelfde amplitude en dezelfde polariteit op beide lijnen de ontvanger zal bereiken. Het te bekomen signaal is het verschil tussen lijn A en lijn B. Doordat de ontvanger uitgerust is met een differentieelingang, is deze bijgevolg in staat om het origineel signaal te reconstrueren.

Hierdoor, maar ook door het toepassen van een uniek protocol uitgestuurd via een unieke modulatiemethode, kan de lengte van de seriële Contatto-bus probleemloos een nominale afstand aannemen van 1.500 meter. En dit met een standaard niet afgeschermde kabel. In de praktijk zijn er al installaties opgeleverd met een buslengte van 3,5 km. De verbinding tussen de modules onderling gebeurt met een standaard 4-aderige kabel: 24V-DC | 0V | data A | data B

Data-uitwisseling via dubbele communicatiemethode

De controlemodule zendt systematisch een data-verzoek door aan de ingangsmodules en zendt de overeenstemmende opdracht door aan de uitgangsmodule. De cyclische opvraging door de controlemodule noemt men ‘polling’. Ter aanvulling gaat elke ingangsmodule, op elk moment dat deze een statusverandering waarneemt, een boodschap doorsturen naar de controlemodule. Die stuurt een bevestigende boodschap terug en geeft de bijhorende opdracht door aan de uitgangsmodule. Dit mechanisme - automatische transmissie van de ingangsmodules door een statusverandering - genoemd, laat toe om de reactietijd drastisch te reduceren in vergelijking met systemen die enkel het pollingprincipe ondersteunen. De typische responstijd van Contatto bedraagt 30ms. En deze reactietijd wordt niet beïnvloed door het aantal modules.

De bus-eigenschappen op een rij:

 1. Buslengte van 1.500 m mogelijk zonder repeaters en/of afsluitweerstanden
 2. Gebruik van standaard niet-afgeschermde kabel is mogelijk
 3. Volledig vrije bustopologie. Onbeperkt aftakken is mogelijk
 4. Volledig kortsluitvast
 5. Gebalanceerde data-overdracht. Storingsimmuniteit uitermate hoog
 6. Reactitijd 30 m/sec onafgezien van aantal geplaatste systeemmodules

De topologie van de Contatto-bus

De volgorde van de modules op de bus, net als de manier waarop het bus-tracé is opgevat, heeft geen enkele invloed op de goede werking van het geheel. Er kan zowel geopteerd worden voor een ringtopologie, een stertopologie, een boomstructuur of een combinatie van deze topologieën.

Bovendien kunnen er onbeperkte aftakkingen worden gemaakt, zonder dat er afsluitweerstanden worden geplaatst. Tot een nominale lengte van 1.500 meter dienen er bovendien geen repeaters te worden gebruikt.

CBR1 busrepeater met galvanische scheiding

Wanneer de buslengte meer dan 1.500 bedraagt, kan het systeem uitgebreid worden met één of meerdere CBR1 busrepeaters. Tot 5 busrepeaters kunnen er op een Contatto-configuratie aangesloten worden. Dit betekent dat de nominale Contatto-buslengte 7,5 km kan bedragen.

De CBR1 busrepeater zorgt eveneens voor een volledige galvanische scheiding (optisch gekoppeld) tussen de busdelen. Dit is nuttig wanneer meerdere gebouwen verbonden worden via de Contatto bus, waarbij het bustraject bv ook naar buiten gaat.

Decentralisatie van de busmodules

Contatto is ontwikkeld om configuraties te kunnen realiseren waar de modules decentraal opgesteld worden, op verschillende locaties in de gestuurde gebouwen. Hierbij fungeert de Contatto-bus als centrale ruggegraat, met als voornaamste doel de vermogenbekabeling drastisch te reduceren.

Per verdieping of zone, kunnen er meerdere schakelkasten voorzien worden van Contatto modules die lokale sensoren of verbruikers behandelen. Het maakt niet uit waar in het bustraject de MCP4 controlemodule wordt opgesteld.

Elke schakelkast die een Contatto-eiland bevat, kan met een eigen voeding worden uitgerust. Hierbij kan de buskabel tussen de verschillende schakelkasten herleid worden tot slechts 3 geleiders.

Systeemeigenschappen

Modulair

De DIN-rail componenten zijn modulair en hebben breedtes van 3, 4, 6 of 9 units. De modules kunnen hierdoor efficiënt geschikt worden in schakelborden van verschillende groottes, zonder daarbij ruimte te moeten opofferen.

Alle module-aansluitingen zoals vermogen, sturing of bus, worden aangebracht op loskoppelbare connectoren. Eenmaal aangesloten dienen geen bedradingen meer losgeschroefd te worden.

Ingangsmodules

Drukknoppen of andere sensoren zoals bewegingsmelders, benaderingsschakelaars, fotocellen of alarmcontacten kunnen via een stuurkabel (beveiligingskabel 20 x 0,22mm² , SVV 16x 0.8mm², LiYY of UTP) aangesloten worden op de modulaire ingangsmodules in het schakelbord.

Bovendien beschikt Contatto eveneens over een periferie-ingangsmodule. Deze module wordt in de inbouwdoos achter de drukknoppen ingebouwd en communiceert rechtstreeks via de Conttato-bus. De module beschikt tevens over LED-uitgangen die een geprogrammeerde terugmelding toelaten. Het gebruik van dit type module kan het aantal stuurkabels en aansluitingen drastisch verminderen. Er is ook een designdruktoetsplaat met mogelijkheid tot invoer van eigen labeling ibeschikbaar (zie catalogus).

Dimmers

De hoge functionaliteitsdimmers uit het Contatto-gamma beschikken over 4 vrij definieerbare ingangen en een status-LED per ingang. Via een DIP-swich kan de dimmer in stand-allone mode geschakeld worden. Naast de gekende sfeerprogrammaties beschikken de Contatto-dimmers ook over 9 geheugens die, zonder tussenkomst of programmatie door de installateur, rechtstreeks door de gebruiker kunnen ingesteld worden. Deze geheugens laten toe om individuele dimwaarden in een van de 9 groepsgeheugens op te slaan en om deze daarna terug op te roepen. Meer informatie over deze dimmers vind je in de rubriek ‘catalogus’.

Verwarmingssturing

Voor de individuele regeling van de verwarming/airco per zone beschikt Contatto over een intelligente analoge thermostaat/temperatuurregelmodule met display. Deze MOD-CL-module wordt rechtstreeks op de Contatto-bus aangesloten en is onder meer voorzien van een ingebouwde temperatuursensor om de ruimtetemperatuur door te geven aan het systeem. Dit gebeurt volgens het anticipered PI-principe.

Bovendien laat de module de gebruiker toe om alle nodige lokale instellingen via het display te kunnen ingeven. Zo kunnen 4 temperatuursetpunten en ook een lokale weekklok ingesteld worden.

Het systeem beschikt ook over verschillende typische temperatuurmeetmodules, waaronder een PT100-module en een NTC-module. De ingelezen temperaturen kunnen via het Contatto-systeem verwerkt en eventueel zichtbaar gemaakt worden op een aanraakscherm of supervisiesysteem.

Vermogenuitgangen

De Contatto-uitgangsmodules maken gebruik van relais met wisselcontacten. Alle relais kunnen afzonderlijk worden gevoed en zijn elektrisch van elkaar geïsoleerd. Zo kunnen de schakelingen naar keuze ingedeeld worden.

De klemnummering is gestructureerd en logisch opgevat. Vergissingen maken bij het aansluiten, wordt hierdoor tot een minimum beperkt. De NO-contacten laten een stroom toe van 12A. Hierop kunnen verlichting en/of andere verbruikers rechtstreeks aangesloten worden. Het NG-contact laat een stroom van 6A toe. Per uitgang beschik je ook over een statusled.

Stand-alone

De Contatto-dimmers MOD2DM / MOD2DV en ook de universele module MOD4-4S kunnen volledig autonoom (stand-alone) gebruikt worden. Dit betekent dat de lokale ingangen van deze modules rechtstreeks de uitgangen kunnen aanspreken, zonder tussenkomst van de MCP-controlemodule.

Voor de MOD4-4S kan dit zowel in algemene mode (téléruptor mode) als in rolluikmode. Contatto voorziet dus in een budgetvriendelijke instapmogelijkheid waarbij lichtschakelingen, dimmers en rolluiken rechtstreeks bediend kunnen worden. Om uit te breiden naar de onbegrensde functionaliteit die het Contatto-systeem biedt, kan de instap-installatie in een later stadium steeds opgewaardeerd worden met een MCP-controlemodule.

MOD4-4S: rolluik + multifunctiemodule met stand-alone mode

Via een DIP-switch geef je aan of je deze module wenst te gebruiken als algemene module met 4 systeemingangen en 4 relaisuitgangen (wisselcontacten 12A), of als rolluikmodule. In het laatste geval worden alle typische rolluikfuncties door de module zelf behandeld. Hierdoor wordt de programmatie aanzienlijk vereenvoudigd. Dit is mogelijk door het voorzien van een interne intelligentie.

Bij de voorziene rolluikfuncties vind je onder meer: de pulsbediening, de houdbediening, groep op, groep neer, groepvertraging instelbaar per rolluik, op voor x seconden, neer voor x seconden, blokkering, instelbare uitschakelvertraging enz.

Analoge verwerking

Een van de pluspunten van Contatto is de volledige analoge verwerking. Dit betekent dat het systeem alle universele analoge sensoren met een 0/10V of 4/20mA standaard, rechtstreeks kan verwerken. Zo kunnen allerlei analoge metingen aan het systeem worden doorgegeven. Het kan gaan over: lichtmetingen, temperatuurmetingen, windsnelheidsmetingen, drukmetingen, niveau-metingen enz. Deze metingen kunnen intern verwerkt worden voor bewaking of sturing, of voor visualisatie op een supervisiesysteem of een touchscreen.

Bijkomende systeemeigenschappen

Door de twee RS485 poorten kan men externe toestellen aansturen via het MODBUS protocol. Com 4 kan zowel als master of als slave werken.

Bij uitzonderlijke uitval van één van de modules blijven de overige modules ongehinderd verder functioneren. Om een zeer snelle diagnosestelling te garanderen, wordt door de controlemodule automatisch het adresnummer van de uitgevallen module doorgegeven. Mocht er een busonderbreking plaatsvinden, wordt dit door het systeem weergegeven. Een geïntegreerd alarm-relais zorgt voor de nodige signalisatie. De 2 buslijnen kunnen onderling, of met de 24V-voedingsspanning, kortgesloten worden, zonder daarbij beschadigingen te veroorzaken.

Interne programmeerbare functionaliteit van de MCP-modules

Digitaal

Ingang-/uitgangsrelatie

Elke systeemingang kan collectief gekoppeld worden aan elke uitgang. Dit zowel als puls-, omschakel-, set- of resetfunctie. Elke ingang kan gekoppeld worden aan meerdere (of alle) uitgangen. Eenmaal de fysieke verbinding tussen ingang en bv een drukknop gerealiseerd is, kan de functionaliteit volledig softwarematig bepaald worden.

Logische operatoren

Het Contatto-systeem beschikt over de logische operatoren: and, or, invert, nand, nor, enz. Hiermee kan men complexe en quasi onbeperkte voorwaardelijke acties creëren.

Virtuele punten

Het systeem beschikt over 2.000 virtuele punten (merkers) waarvan er 10 voor gedefinieerd zijn. Deze virtuele punten bieden onder meer de mogelijkheid om toestanden in het geheugen vast te houden voor evaluatie of om zeer vergaande nestelingen te kunnen realiseren.

Timers

Het systeem beschikt over 500 onafhankelijke timers met een vrij instelbare tijd tot 110 min en met een resolutie van 0,1 sec. Zowel de activatievertraging (vertraagd opkomend), de desactivatievertraging (vertraagd afvallen), een trigger-, of retriggerfunctie kunnen ingesteld worden.

Counters

Het systeem beschikt over 512 8-bits-, of 256 16-bits-counters met een instelbare threshold-waarde en een autoreload-functie. Afhankelijk van het aantal getelde op- of neergaande pulsen, kan een commando doorgestuurd worden. De parameters zijn: up, down, preset (verschillende presets mogelijk) en reset.

Schakelklok

Het systeem beschikt over een ingebouwde schakelklok die via een NC-batterij bij stroomuitval de ingestelde tijd behoudt. De schakelklok biedt de mogelijkheid om zowel in dag- als in weekprogramma 1.000 tijdsblokken te programmeren. Deze blokken kunnen naar een vrij virtueel punt of naar combinaties van uitgangen gestuurd worden.

Binaire codegenerator

Gekoppeld aan een virtueel punt kan je met de binaire codegenerator de bus-gestuurde LCD-displays aansturen. Per binaire codegenerator kunnen tot 255 verschillende codes gegenereerd worden. Het LCD-display zal de respectievelijke boodschap weergeven (in het totaal 127 vrij in te geven tekstboodschappen van 2 x 16 karakters) die overeenstemt met de doorgestuurde code. Allerhande statussen of acties kunnen op die manier weergegeven worden.

Events

Tot 1023 events, gekoppeld aan vooraf bepaalde virtuele punten, kunnen in chronologische volgorde, samen met datum, tijd en status (on/off) in het RAM-geheugen van de controlemodule opgeslagen worden. Via de grafische PC-programmatiesoftware kunnen deze events bekeken en ook gewist worden.

Analoog

Fysische grootheden zoals lichtintensiteit, temperatuur enz., kunnen door het systeem verwerkt worden. Contatto beschikt over een aantal analoge in- en uitgangsmodules volgens de industriële standaarden 0-10V en 4- 20mA. Voor de afhandeling van informatie, afkomstig van de analoge ingangsmodules of temperatuur- en thermostaatmodules, en voor het sturen van analoge uitgangsmodules, beschikt het systeem over uitermate krachtige en flexibele analoge verwerkingsfuncties.

Analoge treshold

Deze functie laat toe om bij het bereiken van of bij het terugvallen naar een vrij instelbaar analoog ingangsniveau, bepaalde commando’s door te sturen naar digitale uitgangen (reëel of virtueel). Hierbij kan het onderscheid gemaakt worden tussen een opgaande of een neergaande trend. De thresholdwaarde kan bovendien via de inhoud van een counter bepaald worden. Op één enkele analoge ingang kunnen verschillende thresholdfuncties uitgestuurd worden.

Analoge functie

Deze functie interpreteert een analoge waarde komende van een analoge ingangsmodule. Na het opgeven van een gewenste berekening wordt de verwerkte waarde doorgestuurd naar een analoge uitgangsmodule. Zo kan je de waarde omkeren, een off-set geven, een hefboomverhouding creëren enz.

Countersturing

De waarde binnen een counter kan doorgegeven worden aan een analoge uitgangsmodule. Zo zal een 8-bit uitgangsmodule dezelfde waarde aannemen als de telwaarde die naar een 8 bit counter gestuurd wordt.

MCP4 ETH

De hierboven vermelde functies hebben betrekking op de MCP4 ETH. Dit is een zeer krachtige controlemodule die de meest uitdagende implementaties kan realiseren.

Deze module beschikt onder meer over de volgende extra voorzieningen:

 1. extra script-programmatie
 2. een jaarklok
 3. 2.000 virtuele punten
 4. 512 timers
 5. 1.024 counters
 6. 1.024 16-bit registers
 7. Communicatiesnelheid tot 15.200 BAUD
 8. zeer uitgebreide parametrering van de functies

De programmatie van het Contatto-systeem gebeurt met MCP-ID.

Een van de opmerkelijke troeven van het Contattot-gebouwbeheersysteem is de ongekende vrijheid en flexibiliteit waarmee de programmatie gebeurt.

De programmatie wordt in het flash-geheugen van de controlemodule getransfereerd. Dit is een niet-vluchtig geheugen dat ook bij stroomuitval de configuratie-instellingen behoud. MCP-tools is een onder windows werkende, programmatie-, simulatie-, en diagnosesoftware. De programmatie wordt er in een eenvoudige programmeertaal opgebouwd.

De editor laat toe om via eenvoudige sleuteltekens het programma vorm te geven. Je beschikt over verschillende grafische tools om de programmering te vereenvoudigen. Bovendien is het ook mogelijk om het programma volledig in Microsoft-excel op te bouwen.

De compiler zet het programma om in een binair bestand dat leesbaar is voor de MCP-4 controlemodule. Mogelijke fouten in de programmatuur worden door de compiler weergegeven.

De simulator laat toe om het volledige programma onafhankelijk en grafisch te simuleren, zonder dat dit eerst geüpload moet worden in de controlemodule.

De supervisor geeft de mogelijkheid om via de seriële communicatiepoort (RS232), de volledige status van je installatie online weer te geven. Bovendien kan je met de PC-muis de uitgangen, de counters, de timers en al de virtuele punten aansturen. De volledige diagnose van het systeem wordt eveneens via de supervisor grafisch behandeld.

De MCP-4 driver zorgt voor de communicatie tussen MCP-tools en de MCP-4 controlemodule. De communicatie kan gebeuren via de seriële RS232 poort van de PC maar ook extern via LAN of WAN die aanwezig is op de centrale module. Dit betekent dat de integrator de programmatie, de visualisatie, de controle en de diagnose kan realiseren door vanop afstand de MCP-4 module te benaderen.

Open communicatie

Nog een aanzienlijk pluspunt van het Contatto-systeem is het open karakter van de architectuur. Het serieel communicatieprotocol waar Contatto over beschikt, is volledig vrijgegeven. De memory-mapping en suggesties voor de implementatie van eigen drivers zijn standaard in de handleiding opgenomen.

Hierdoor kan je Contatto laten communiceren met elk ander systeem (PLC, PC, SCADA-SERVER, AUDIO-systemen, HVAC enz.) dat deze communicatie toelaat. Hierdoor bekom je een volledig open structuur die zich moeiteloos laat integreren in een totaalconcept.

brandbeveiliging, camerabewaking, temperatuurregeling zijn maar enkel voorbeelden van domotica

MODBUS -RTU

De MCP-4-controlemodule beschikt over twee RS485-aansluitingen en een geïntegreerde MOD-BUS RTU-interface. Elk van de meer dan 150 fabrikanten die deze standaard communicatiebus ondersteunen, kunnen eveneens communiceren met Contatto.

Touchscreens

Via de RS485 communicatiepoort van de MCP-4 kan je rechtstreeks communiceren met één of meerdere grafische touchscreens en dit via de MOD-BUS TCP IP.

JOHNSON-CONTROL

De MCP-4-controlemodule beschikt over een JOHNSON-CONTROL-interface. Noteer dat de MCP-4 controlemodule, voor de communicatie met een van beide protocols, als slave wordt aangesproken door de MOD-BUS, of JOHNSON-CONTROL master-device.

Web-based applicaties

De Contatto-server voor gebouwbeheer biedt de mogelijkheid om een interactieve link te leggen tussen Contatto en het informatica-netwerk en/of het internet. Omdat grafische web-based applicaties in de server worden geüpload, kan het gebouw grafisch bestuurd en gecontroleerd worden via een standaard webbrowser. Zowel via het lokaal PC-netwerk, als het internet. Dit laat bediening van verlichting, verwarming, airco enz, toe vanaf gelijk welke werkplek voorzien van een LAN-cliënt PC. De Contatto-webapplicatie is meteen ook een mogelijke gateway voor een open communicatie met de externe wereld.

Beheer van toegangscontrole en technische alarmen

Contatto beschikt over een toegangscontrolesysteem. Dat laat toe om de toegang van bv werknemers binnen het gebouw te beheren. Dit gebeurt op het niveau van de sturing (openen deuren, poorten, selectief schakelen van verlichten verwarming enz.) als op het niveau van de personenregistratie.

Via de server kunnen gebruikers aangemaakt en gekoppeld worden aan een persoonlijke transponderkaart. In functie van de bevoegdheid van de gebruiker kan de toegang selectief geregeld worden. Via een historische log wordt de aanwezigheid van elke gebruiker bijgehouden.

Het beheer van technische analoge, en digitale alarmen is ook mogelijk.

Hotel-systeem

Contatto voorziet eveneens in een Hotel-systeem. Per kamer wordt een MOD-HT-module geïnstalleerd. Via deze module kunnen alle typische hotelkamerfucnties behandeld worden.

 1. verlichting
 2. toegangscontrole
 3. ventilatie
 4. verwarming
 5. airconditioning
 6. ...

Via de verschillende bijhorende bedieningspanelen kunnen de nodige bedieningen/meldingen gebeuren zowel binnen de kamer als buiten aan de inkomdeur. De MOD-HT modules worden via de Contatto-bus verbonden in functie van het centraal hotelbeheer.


Contacteer onsCatalogusProgrammeertoolsService na verkoop


MCP4

Nieuwe software voor MCP4

Meer mogelijkheden voor Modbus master

>>

Alle blogberichten

Flockdesign & KLA-4 Communicatie